Bodemverbeteraars

Natuurlijk en duurzaam weidebeheer...

…richt zich op toename van de biodiversiteit middels het ondersteunen van de biologische activiteit en humusopbouw in de bodem. Een bodem met voldoende humus levert ruim voldoende maar vooral ook gezond voedsel. Biodiversiteit zorgt ervoor dat dieren kunnen kiezen en indien nodig aan zelfmedicatie kunnen doen. De gezondheid van de bodem blijft onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de plant die daarop groeit en vervolgens de consument die zich hiermee voedt.

Onze ervaring is dat na 3 a 5 jaar positief ondersteunen van dit proces iedere bodem weer een redelijk goede balans heeft ontwikkeld, zetten we dit proces voort dan wordt het ieder jaar weer een stukje beter.

Ook de sterk verschraalde gronden waar al heel lang helemaal niets meer is gedaan qua bodem management zullen hiermee weer tot leven komen.
Uiteraard kunnen we in deze relatief korte periode niet de hoeveelheid humus die in tientallen jaren verloren is gegaan aanvullen, dat is een veel langer proces.
Maar ieder jaar dat wij achtereenvolgend de bodemregeneratie processen niet verstoren maar ondersteunen cumuleert de herstelkracht van deze bodem zich. Resultaat is een gezonde bodem met daarop gezond gras voor uw dier, of gezonde groenten in uw moestuin!

Organische meststoffen = 0rganische voeding voor de bodem aanvoeren

Zoals compost / bokashi van mest en/of ander organisch materiaal zoals vaste stalmest, ecostal materiaal. Gebruik ongeveer 1000 kg / 1 m3 per 1000 m2.

Deze organische bemesting zal de 1e jaren jaarlijks gegeven moeten worden, tot er een natuurlijke balans is ontstaan. Daarna betekent compost blijven geven meer gras / productie en bij minder compost, een jaar overslaan, krijg je meer bloemen en kruiden. 

Aanvulling van de anorganische metalen- en mineralen sporenelementen.

Na jaren oogsten en onvolledige bemesting ontbreken ondertussen in vrijwel alle bodems verschillende belangrijke sporen elementen. We kunnen hiervoor dure analyses laten maken en losse elementen gaan strooien maar ook kiezen voor oude en bewezen werkzame technieken door met natuurlijke delfstoffen te werken.

Dit betekent gebruik maken van bodemverbeteraars die het reeds aanwezige bodemmilieu  niet verstoren. Varieer hierbij met verschillende gesteente melen zoals Eifel lava, Actimin en Vulkamin, gebruik kleimineralen om de waterhuishouding van de bodem te verbeteren en zeeschelpen kalk bij een te lage zuurgraad / PH.

Zeker de eerste jaren ook de bodem microbiologisch ondersteunen om de regeneratie kracht te doen toenemen doormiddel van effectieve micro-organismen toe te passen. In de stal, op de composthoop en over het land verspreiden. 

Stimuleren van biodiversiteit

…door wat spontaan opkomt, waar mogelijk, te accepteren als onderdeel van een natuurlijk herstelproces naar een biologisch evenwicht in de bodem.
Zaaien met diverse biologische grassoorten, kruiden en bloemen en deze ook tot bloei te laten komen.
De bodem kwaliteit bepaald uiteindelijk wat blijft, komt en gaat, ieder bodem is weer anders maar door een extensief management zullen steeds meer planten bestaansrecht krijgen, zaai de eerste 3 jaar nog eens door.

Producten die u bij ons kunt verkrijgen voor weiland en moestuin zijn oa: Lavagruis, Actimin, Vulkamin, Bokashi, Multitask en Keltisch zeezout.

Prijzen zijn op aanvraag of op de site van Bio-Ron: Bodembeheer en weidebeheer (bio-ron.com)